waarom “Huize Aarde”?

 

De naam Huize Aarde komt voort uit het idee dat mensen, samen met alle andere organismen, tijdelijke huurders zijn van de aarde.

Als huurders, die zich van hun rol bewust zijn, hebben wij de taak dit huis in een goede staat te behouden. Alleen hierdoor kunnen ook toekomstige generaties de aarde bewonen.
 
Huize Aarde verwijst verder naar de Verklaring van Rio De Janeiro over milieu en ontwikkeling uit 1992.

Hierin staat dat de Conferentie van de Verenigde Naties erkent dat “de aarde, ons huis, naar haar aard een allesomvattend en samenhangend geheel vormt”.