erkenning in Overijssel/Twente
 
De pilotfase van Groene Gezondheid, dat in 2003 en 2004 in samenwerking met Saxion Hogescholen Enschede is uitgevoerd, werd als voorbeeldproject uitgekozen voor het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004 -2007 van de Provincie Overijssel. De motivatie van de provincie luidde als volgt: "Er werd een interdisciplinaire kijk (sociaal, gezondheid, milieu, technisch en economisch) ontwikkeld in belang van duurzame ontwikkeling. De combinatie van burgerinitiatief in samenwerking met een onderwijsinstelling draagt op een goede manier bij aan bewustwording van milieu- en gezondheidsonderwerpen".
 
In 2007 tonen de provincie Overijssel en Senter Novem (daarna Agentschap NL, nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) opnieuw waardering voor Groene Gezondheid. Men is van mening dat: "Blijk wordt gegeven van een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling. Het project is in staat op een gestructureerde manier het onderwerp milieu en gezondheid op allerlei maatschappelijke en politieke agenda´s te krijgen". In opdracht van de provincie Overijssel en Senter Novem heeft TNO in 2008 een learning history van Groene Gezondheid gemaakt.

In 2015 wordt een medewerker van Huize Aarde door de pers uitgeroepen als een van de personen die in 2015 het verschil maakten. Dit in relatie tot het besluit door AkzoNobel BV en Twence BV af te zien van het plan om toxische afvalstoffen in zoutcavernes te verwerken.