projecten

direct naar overzicht van alle projecten van Huize Aarde

Huize Aarde erkent het belang van ieders eigen verantwoordelijkheid voor bewustwording, keuzes en handelen. Grensverleggende thema's worden gekozen die alle partijen een unieke kans bieden voor het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Zonder de pressie en beperkingen van wet- en regelgeving. Dergelijke thema's bieden ook een goede gelegenheid voor het betrekken van ieders doelgroep(en) bij duurzame ontwikkeling.

Ter versterking van maatschappelijke verantwoordelijkheid in onderzoek, beleid, beheer, productie en consumptie, voert de stichting vooral praktische werkvloergerichte projecten. Deze projecten bezitten de door Huize Aarde ontwikkelde kenmerken ten behoeve van duurzame resultaten. De activiteiten zijn een uitwerking van doelstellingen en actiepunten uit een aantal hoofdstukken van de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw (Agenda 21). De VN pleit in deze agenda met name voor een integrale - dat wil zeggen een discipline-, instelling- en sectoroverstijgende - aanpak, waarbij gezocht wordt naar een breed maatschappelijk draagvlak.

Activiteiten van Huize Aarde volgen de volgende hoofdstukken uit de VN Agenda21:

- hst.   4 het stimuleren van een duurzame levensstijl
- hst. 18 voldoende & schoon zoet water
- hst. 19 risicobeheer van industriële stoffen
- hst. 23 burgerparticipatie
- hst. 35 integraal wetenschappelijk onderzoek
- hst. 36 interdisciplinaire educatie & maatschappelijk bewustzijn