over Huize Aarde

Waarom “Huize Aarde”

Rechtsvorm: stichting
Datum oprichting: 11 november 1992
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds: 1 januari 2008
Fiscaal nummer (RSIN): 8012.83.292
KvK nr: 41031067
Banknr: NL61 TRIO 0786 7742 82

Bezoekadres: Ceramstraat 24, 7512GR Enschede, Nederland
Mailadressen: post(at)huizeaarde.nl / post(at)groenegezondheid.nl
Telefoonnummers: +31 (0)53 785 0 862 / +31 (0)6 432 89 163
Internetadressen: huizeaarde.nl / groenegezondheid.nl

Bestuurders:
- Margarita R. Amador (secretaris/penningmeester)
- Jan ter Haar (lid)
- A. E. (Anneke) Homan - Gelling (lid)
- Niek Rengers (lid)
- A. A. C. (Alfons) Uijtewaal (voorzitter)

Beloningsbeleid bestuurders:
De thuiswerkende bestuurders Amador en Uijtewaal werken beiden voor 0,8 FTE pro bono voor de stichting en ontvangen een onkostenvergoeding à €550 per maand. Daarnaast draagt de stichting bij aan huur, servicekosten, reis- en verblijfskosten, en ziektekostenverzekering. De overige bestuursleden ontvangen een vergoeding van de gemaakte kosten.

Financiers & sponsoren

Beleid (2015):
In hoofdlijnen bestaat het beleid van de stichting uit het zoeken naar de meest duurzame oplossingen voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken. De zoektocht naar oplossingen is een discipline- en sectoroverstijgende inspanning, met het oog op een integrale aanpak. De stichting volgt volgens haar statuten doelstellingen en actiepunten geformuleerd in de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw (Agenda21). Op de middellange termijn proberen we onze denkbeelden over het doorslaggevende belang van psychische en emotionele aspecten (de P van Person) in de vormgeving van een duurzame samenleving in projecten te concretiseren. De medewerkers van de stichting brengen hun ethische principes en hun persoonlijke sociale verantwoordelijkheid in hun werk tot uitdrukking.

Jaarverslag (inhoudelijk en financieel): 2014