over Huize Aarde

Waarom de naam “Huize Aarde”

Rechtsvorm: stichting
Datum oprichting: 11 november 1992
Fiscaal nummer (RSIN): 8012.83.292
KvK nr: 41031067
Banknr: NL61 TRIO 0786 7742 82

Mailadressen: post(@)huizeaarde.nl / post(@)groenegezondheid.nl
Internetadressen: huizeaarde.nl / groenegezondheid.nl

Bestuurders:
- Margarita R. Amador (secretaris/penningmeester)
- Jan ter Haar (lid)
- A. E. (Anneke) Homan - Gelling (lid)
- Niek Rengers (lid)
- A. A. C. (Alfons) Uijtewaal (voorzitter)

Beloningsbeleid bestuurders:
De thuiswerkende bestuurders Amador en Uijtewaal werken beiden voor 1 FTE pro bono voor de stichting en ontvangen een onkostenvergoeding à €650 per maand (2019). Daarnaast draagt de stichting bij aan huur, reis- en verblijfskosten, en ziektekostenverzekering. De overige bestuursleden ontvangen een vergoeding van de gemaakte kosten.

Financiers & sponsoren

Zie verder de vijfjaarlijkse verslaglegging (inhoudelijk) en beleidsplanning