niet-duurzaam = regeren en beheren via de achterdeur

Do the right thing, take the front door!

In een niet-duurzame samenleving worden allerlei maatschappelijke vraagstukken via de achterdeur geregeld. Gewacht wordt tot de schade zich aandient, om vervolgens de symptomen te bestrijden.

Bijvoorbeeld, landbouw- en voedselindustrie kunnen ongezond voedsel maken en vermarkten en de burger kan het consumeren tot men er ziek van wordt, want artsen staan gereed om het lijden te verzachten. Industrie, handel, landbouw en consument kunnen het water belasten met slecht afbreekbare giftige stoffen; aan het eind van de pijp zal de riool- en drinkwaterzuiveraar het water weer schoonmaken. Banken, beleggers en financiële adviesbureau’s kunnen tegen grote risico’s snelle winsten behalen; mocht het fout gaan zal de overheid inspringen. Ouders, leraren en anderen kunnen kinderen geestelijk en emotioneel misvormen, gaat het mis dan zijn er politie, rechters, gevangenisbewaarders en hulpverleners om de schade te beperken.
 
Dit “achterdeurbeleid” is inefficiënt en schadelijk voor huidige en toekomstige generaties. We zadelen hen op met diep verdeelde bevolkingsgroepen; beschadigd DNA; overgeëxploiteerde grondstoffen; chronisch vervuilde, verarmde, verzilte en geërodeerde bodems; leeggeviste en vervuilde zeeën en rivieren; vergiftigde voedselbronnen; enzovoorts. Herstelwerkzaamheden, zover mogelijk, kosten veel arbeid, energie en grote sommen geld, dat veel beter in ontwikkeling geïnvesteerd had kunnen worden.

Als een collectief van onvolwassenen worden we voortdurend geconfronteerd met de schadelijke effecten van ons handelen. Het wordt tijd dat we leren als volwassenen schade te voorkomen.

Met beleidsvoornemens, informatie, regelgeving en convenanten wordt geprobeerd de schade te verzachten, maar overheden, rechtelijke macht, gerechtsdienaars, gezondheidspersoneel, waterzuiveraars enz. blijven symptoomgericht denken en werken. Voorzorg blijft in de marge van het beleid.

Een duurzame samenleving daarentegen schenkt in beleid en beheer veel aandacht aan het voorkomen van schade. Politiek en ministeries zijn geïntegreerd. Hun maatregelen zijn niet onderling tegenstrijdig, maar complementair.

Maatschappelijke vraagstukken worden uitsluitend door interdisciplinaire teams uitgevoerd. Iedere aanstaande professional leert tijdens de opleiding met andere disciplines samen te werken. Al vanaf het eerte schooljaar worden alle vakken toegepast onderwezen. Reeds afgestudeerden hebben zich bijgeschoold in multi-disciplinair werken.

In een dergelijke samenleving veroorzaken methoden en technieken geen ongewenste neveneffecten die de maatschappelijke ontwikkeling afremmen. Met andere woorden, al het beleid en beheer is gericht op het voorkomen van schade bij de bron, op de voordeur in plaats van de achterdeur.

Tekening: Frits Ahlefeldt, hikingartist.com
Foto: Leo Reynold, Flickr.com