naar een duurzame cultuur in het hoger onderwijs 

De duurzaamheid van een samenleving kan niet alleen gemeten worden aan de kwaliteit van technieken en producten, maar ook afgeleid worden van de manier waarop men kennis verkrijgt en hoe men deze kennis samenbrengt en vertaalt in beleid, technieken, producten en diensten die voldoende rekening houden met milieu- en gezondheidseffecten op alle organismen op korte en lange termijn. Het zijn studenten uit het hoger onderwijs die in de nabije toekomst nieuwe vormen van kennisvorming zullen toepassen en duurzame procedures en producten zullen invoeren.

Ter bevordering van een duurzame cultuur in het hoger onderwijs, werkt stichting Huize Aarde samen met hogescholen en universiteiten. Door studenten en docenten uit verschillende vakgebieden actief te betrekken wordt een bijdrage geleverd aan vernieuwing van kennisvorming. Studenten worden gestimuleerd hun kennis en inzichten ten dienste te stellen aan maatschappelijke vraagstukken. Zij leren hierdoor op een praktische manier bekwaamheden die van een deskundige in een duurzame samenleving verwacht mogen worden.

Deze samenwerking wordt door de betrokken Saxion Hogescholen gewaardeerd als een stimulans voor ontwikkeling van nieuwe, meer duurzame, methoden, technologieën en producten.

Zie verder:
- een tussentijdse balans van het werken aan duurzaam hoger onderwijs.
- knelpunten en oplossingen voor duurzaam hoger onderwijs.
- informatie voor studenten die een stageplaats zoeken.