maatschappelijk verantwoorde besluitvorming door de overheid

Besluitvorming door lokale, regionale, nationale en internationale overheden is maatschappelijk verantwoord wanneer deze uitsluitend collectieve doelen dient.

Maatschappelijk verantwoorde besluitvorming:

  1. richt zich op de factoren die een vraagstuk veroorzaken en handhaven - is proactief en vermijdt symptoombestrijding;
  2. lost vraagstukken niet afzonderlijk op, maar integreert hen met vergelijkbare vraagstukken, opdat de aanpak van het ene vraagstuk de aanpak van het andere vraagstuk versterkt;
  3. is gevrijwaard van pressie door particuliere korte-termijn-belangen. Hiermee wordt een inefficiënte belangenstrijd voorkomen;
  4. bevordert bredere maatschappelijke samenwerkingsverbanden zonder uitsluiting, waarin iedere belanghebbende zijn of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor risico's en maatregelen kan nemen;
  5. baseert zich op ethisch en wetenschappelijk verantwoord en onafhankelijk onderzoek;
  6. stemt overeen met de mondiaal overeengekomen doelen en actiepunten uit de VN Agenda voor duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw.

 

Tekening: Frits Ahleveldt, hikingartist.com